skip navigation

Antonio Freeman Visits SJCA


Super Bowl Champ, Antonio Freeman takes time out to speak with our athletes! Thank you for talking with our athletes and sharing your knowledge with them!
Antonio Freeman with the football team